Czwartek, 23 maja 2024 r. 
REKLAMA

Więcej dorobią renciści i wcześniejsi emeryci

Data publikacji: 01 marca 2024 r. 08:11
Ostatnia aktualizacja: 01 marca 2024 r. 08:11
Więcej dorobią renciści i wcześniejsi emeryci
Fot. archiwum  

Od 1 marca zmienią się kwoty graniczne przychodów. Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

– Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów – przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci – którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego i renciści.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Ile można dorobić do emerytury i renty? Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 marca br. kwota ta wyniesie 5278,30 złotych. Miesięczne zarobki do tej wysokości nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – od marca będzie to 9802,50 złotych. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA