Piątek, 24 maja 2024 r. 
REKLAMA

Rusza nabór do przedszkoli i szkół

Data publikacji: 04 marca 2024 r. 06:33
Ostatnia aktualizacja: 04 marca 2024 r. 06:33
Rusza nabór do przedszkoli i szkół
Liczba miejsc, jakie przygotowało miasto w szczecińskich przedszkolach, będzie znana w tym tygodniu.  

Początek marca w Szczecinie to czas, gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie dzisiaj - się 4 marca. Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice muszą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin. W tym miejscu znajdują się również informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

W Szczecinie zameldowanych jest 11 996 w wieku przedszkolnym. W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018-2021, czyli w wieku 3-6 lat i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

- Przed rekrutacją, tak jak w poprzednich latach, rodzice obecnych przedszkolaków muszą potwierdzić chęć kontynuowania nauki dziecka w wybranej placówce - mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Na złożenie stosownego wniosku u dyrektora swojej placówki w tym roku mieli czas do 3 marca br.

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpoczyna się dzisiaj, 4 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice mają czas do 22 marca br.

Także dzisiaj rozpoczyna się również rekrutacja do klas pierwszych szczecińskich szkół podstawowych.

- W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym - tłumaczy Marta Kufel. - Jednak do pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie, czyli urodzone w 2018 roku.

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych jest dostępny na stronie naboru. Tu znajdują się również instrukcje, jak tego dokonać, terminy na składanie wniosków oraz wykaz dokumentów, jakie będą potrzebne do zapisów.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Ehhhh
2024-03-05 09:02:03
Lewacka Nowacka będzie ich uczyć o tym jak dokonywać samogwałtu. Taka to będzie nowoczesna szkoła.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA